Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Torsdag 2017-09-21 kl. 09:30

Torsdag 2017-09-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-09-21 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Kanslimeddelanden
- Anmäls PM om omvärldshändelser
- Förslag till föredragningar hösten 2017
- Information om utskottets resor mandatperioden 2014-2018

2. Justering av protokoll
Protokoll 2016/17:38 och besöksprotokoll 2016/17:14 och
2016/17:15

3. Sveriges samlade politik för internationell civil och
militär krishantering (UU8)
Fråga om att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över
skrivelse 2016/17:196 och ev. motioner
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (UU7)
Fråga om att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över
proposition 2016/17:215 och ev. motioner
PM
Föredragande: Josefina Kildjer

5. EU:s framtida försvar (UU5)
Fråga om att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över
EU:s diskussionspapper
PM
Föredragande: Ingrid Svensson

6. Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen
och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande
SADC-staterna, å andra sidan (UU6)
Fråga om att ge näringsutskottet tillfälle att yttra sig över
proposition 2016/17:210 och ev. motioner
PM
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet. Ev. Beslut
Aviserad proposition om Afghanistan och Irak
Föredragande: Ingrid Svensson och Eva Nilsson Mansfeld

8. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Ev. beslut om offentlig utfrågning tisdagen den 17 oktober 2017
kl. 12:00-13:30

9. Uppföljning och utvärdering av kampanjen för Sveriges
kandidatur till FN:s säkerhetsråd
Rapport

10. Moldavien
Ev. beslut om delegationsresa till Moldavien vecka 44

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 september 2017 kl. 11:00

Bilagor