Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:12 Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Torsdag 2017-11-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:12
Datum och tid: 2017-11-23 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Justering
Budgetproposition UO5 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Vecka 43
Vecka 44
Vecka 45
Vecka 46
PoW november
Tf. gruppchef för säkerhetsrådssamordningen Ditte Egnell, UD

3. Resultatredovisningen i budgetpropositionen
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

4. Resultatet av OECD/Dacs toppmöte
Information
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

5. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:11
Besöksprotokoll 2017/18:1

6. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Fortsatt beredning
Budgetproposition UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Kommissionens arbetsprogram 2018 (UU4)
Fortsatt beredning
KOM(2017) 650
Finansutskottets yttrande
Försvarsutskottets yttrande
Justitieutskottets yttrande
Miljö- och jordbruksutskottets yttrande
Skatteutskottets yttrande
Förslag till utlåtande 2017/18:UU4
Föredragande: Ingrid Svensson

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 november 2017 kl. 11:00

Bilagor