Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:16 Torsdag 2017-12-07 kl. 09:30

Torsdag 2017-12-07 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:16
Datum och tid: 2017-12-07 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC och FAC-utveckling)
Information
Kommenterad dagordning
Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

2. Nordeuropeiskt och transatlantiskt samarbete
Information
Krister Pallin, projektledare, FOI
Mike Winnerstig, forskningsledare, FOI
Robert Dalsjö, forskningsledare, FOI

3. Saudiarabien
Information
Samuel Bergenwall, förste analytiker, FOI

4. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:15

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 december 2017 kl. 09:30


Bilagor