Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:17 Torsdag 2017-12-14 kl. 08:30

Torsdag 2017-12-14 kl. 08:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:17
Datum och tid: 2017-12-14 08:30
Plats: RÖ 5-30

1. Vissa handlingar relaterade till kampanjen för Sveriges
plats i FN:s säkerhetsråd
Information
UD:s hantering av vissa allmänna handlingar
- Utrikesminister Margot Wallström, UD

2. Vissa handlingar relaterade till kampanjen för Sveriges
plats i FN:s säkerhetsråd
Information
- Utredare Ulrika Cronenberg Mossberg
Skriftligt underlag från utredare ambassadör Anders Lidén

3. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Veckobrev 47
Veckobrev 48
Veckobrev 49
Aktuellt arbetsprogram för december
- T.f. enhetschef Tomas Wiklund, UD

4. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:16

5. Kanslimeddelanden

6. Reseberättelse från delegationsresa till Moldavien
Reseberättelse

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 januari 2018 kl. 09:30

Bilagor