Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Tisdag 2017-09-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-09-26 11:00
Plats: Skandiasalen och sessionssalen

(Kl. 11:00) tillsammans med finansutskottet
1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöte
- Finansminister Magdalena Andersson
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD
- Vice riksbankschef Per Jansson
PM

2. (Kl. 12.15) (RÖ5-30) Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
Kansliråd Tomas Wiklund, UD
Provisional programme October 2017
Provisional programme August 2017
Provisional programme September 2017
Veckobrev 29
Veckobrev 30
Veckobrev 31
Veckobrev 32
Veckobrev 33
Veckobrev 34
Veckobrev 35
Veckobrev 36
Veckobrev 37

3. Justering av besöksprotokoll
Besöksprotokoll 2017/18:1

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 september 2017 kl.09:30 och 13:00

Bilagor