Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:24 Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:24
Datum och tid: 2018-03-06 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Globala strategin för hållbar miljö, klimat och hav samt
hållbar utnyttjande av naturresurser
Information
PM
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin

2. Regerings nya strategi för arbetet med de mänskliga
rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer som ska
gälla för Sveriges utvecklingssamarbete 2018-2022
Information
Faktablad
Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin

3. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:23

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 mars 2018 kl. 09:30

Bilagor