Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:25 Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-08 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:25
Datum och tid: 2018-03-08 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:24

2. Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt
partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och
Kanada (UU19)
Justering
Proposition 2017/18:60 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU19
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Agenda 2030
Information
PM
- Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

4. Mellanöstern och Nordafrika (UU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU14
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 13 mars 2018 kl. 11:00

Bilagor