Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:26 Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:26
Datum och tid: 2018-03-15 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annica Söder, UD

2. (Kl. 10:30) Globlat migrationsramverk (GCM)
Information (tillsammans med Socialförsäkringsutskottet)
- Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet

3. Justering av Protokoll
Protokoll 2017/18:24

4. Säkerhetspolitik (UU11)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Mellanöstern och Nordafrika (UU14)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU14
Föredragande: Ingrid Svensson

6. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Beredning
Redogörelse 2017/18:RS3
Förslag till betänkande 2017/18:UU/16
Föredragande: Josefina Kildjer

7. Den parlamentariska församligen för Unionen för medelhavet
(PA-UfM)
(UU17)
Beredning
Redogörelse 2017/18:RS2
Förslag till betänkande 2017/18:UU17
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

8. Beslut om resor
PM

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 mars 2018 kl. 11:00

Bilagor