Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:27 Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Tisdag 2018-03-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:27
Datum och tid: 2018-03-20 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Biståndet till den Palestinska myndigheten
Information
PM
Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

2. (Kl. 11:30) Biståndet till den Palestinska myndigheten
Information
MTR final 2017
PM
Avdelningschef och assisterande generaldirektör Göran Holmqvist, Sida

3. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:26

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 mars 2018 kl. 09:30

Bilagor