Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:28 Torsdag 2018-03-22 kl. 09:30

Torsdag 2018-03-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:28
Datum och tid: 2018-03-22 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av Protokoll
Protokoll 2017/18:27

2. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU15
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2017/18:RS3
Förslag till betänkande 2017/18:UU16
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Den parlamentariska församlingen för Unionen för medelhavet
(PA-UfM) (UU17)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2017/18:RS2
Förslag till betänkande 2017/18:UU17
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

5. (Kl. 09:45) Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Pow mars
Preliminär pow april
Veckobrev 7
Veckobrev 8
Veckobrev 9
Veckobrev 10
Veckobrev 11
- Departementsråd, chef för FN-enheten Efraim Gomez, UD

6. (Kl. 10:45) Gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet
Information
Regeringens och de svenska civilsamhällesorganisationernas gemensamma åtaganden
- Internationell chef Erik Lysén, Svenska kyrkan

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 10:00 (OBS! Tiden)

Bilagor