Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:29 Tisdag 2018-03-27 kl. 10:00

Tisdag 2018-03-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:29
Datum och tid: 2018-03-27 10:00
Plats: RÖ 5-30

1. Irak
Information (tillsammans med Försvarsutskottet)
Underlag finns att hämta i Bankhallen
- Utrikesminister Margot Wallström
- Försvarsminister Peter Hultqvist

2. Justering av Protokoll
Protokoll 2017/18:27

3. Säkerhetspolitik (UU11)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU11
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU16)
Justering
Redogörelse 2017/18:RS3
Förslag till betänkande 2017/18:UU16
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Den parlamentariska församlingen för Unionen för medelhavet
(PA-UfM)
(UU17)
Justering
Redogörelse 2017/18:RS2
Förslag till betänkande 2017/18:UU17
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Makroekonomiskt stöd till Ukraina
Subsidiaritetsprövning. Ev. beslut
PM
KOM(2018)127
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Aktuella EU-frågor
PM
Föredragande: Josefina Kildjer

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 april 2018 kl. 08:00 (Obs! Tiden)

Bilagor