Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:30 Torsdag 2018-04-12 kl. 08:00

Torsdag 2018-04-12 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:30
Datum och tid: 2018-04-12 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 08:00) (RÖ9-54) Information inför IMF/WB:s
årsmöten (tillsammans med FiU)
- Finansminister Magdalena Andersson
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD
- Vice riksbankschef Per Jansson
PM
Agenda
Deltagande

2. (Kl. 09:30) (RÖ5-30) Mellanöstern och Nordafrika
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU14
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

4. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:29

5. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU15
Föredragande: Ingrid Svensson

6. Kanslimeddelanden

7. Information om Nordkorea
- Ambassadör Jonas Wendel, UD

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 17 april 2018 kl. 11:00.

Bilagor