Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:31 Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:31
Datum och tid: 2018-04-17 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:30

2. Norden (UU18)
Beredning
Skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Exportkontroll (UU20)
Beredning
Skrivelse 2017/18:114 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU20
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Skrivelse 75 (UUxy)
Beredning
Skrivelse 2017/18:75
PM
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 april 2018 kl. 09:30

Bilagor