Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:32 Torsdag 2018-04-19 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:32
Datum och tid: 2018-04-19 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Pow april
Veckobrev 11
Veckobrev 12
Veckobrev 13
Veckobrev 14
Veckobrev 15
- Chef FN-enheten Efraim Gomez, UD

2. Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
inklusive vårt ordförandeskap i Östersjöstaternas råd
respektive Barentsrådet
Information
- Ambassadör Krister Bringéus, UD

3. Justering av Protokoll
Protokoll 2017/18:31

4. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU15
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Skrivelse 2017/18:75
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:75
PM
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Europarådet (UU12)
Beredning
Skrivelse 2017/18:139, redogörelse 2017/18:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU12
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU13)
Beredning
Skrivelse 2017/18:136, redogörelse 2017/18:OSSE1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU13
Föredragande: Josefina Kildjer

8. Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)
Beredning
Skrivelse 2017/18:146 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU21
Föredragande: Josefina Kildjer och Ludwig Höghammar Mitkas

9. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet. Ev. Beslut
Proposition 2017/18:180
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 april 2018 kl. 11:00

Bilagor