Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:33 Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Tisdag 2018-04-24 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:33
Datum och tid: 2018-04-24 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:32

2. Europarådet (UU12)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:139, redogörelse 2017/18:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU12
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

3. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
(UU13)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:136, redogörelse 2017/18:OSSE1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU13
Föredragande: Josefina Kildjer

4. Norden (UU18)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
Peru å andra sidan (UU24)
Beredning
Prop. 2017/18:160
Förslag till betänkande 2017/18:UU24
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (UU25)

Beredning
Prop. 2017/18:143 och motion
Förslag till betänkande 2017/18:UU25
Föredrande: Britt-Marie Hartvig

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 april 2018 kl. 09:30Bilagor