Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:34 Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Torsdag 2018-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:34
Datum och tid: 2018-04-26 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:33

2. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU15
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)
Beredning
Skrivelse 2017/18:118 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd genom multilaterala organisationer (UU22)
Beredning
Skrivelse 2017/18:188 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU22
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Biståndsanalys
Information
- Kanslichef Jan Pettersson, EBA

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 09:30

Bilagor