Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:35 Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:35
Datum och tid: 2018-05-03 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Europarådet (UU12)
Justering
Skrivelse 2017/18:139, redogörelse 2017/18:ER1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU12
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

2. Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
(UU13)
Justering
Skrivelse 2017/18:136, redogörelse 2017/18:OSSE1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU13
Föredragande: Josefina Kildjer

3. Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia
Peru å andra sidan (UU24)
Justering
Prop. 2017/18:160
Förslag till betänkande 2017/18:UU24
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan (UU25)
Justering
Prop. 2017/18:143 och motion
Förslag till betänkande 2017/18:UU25
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5 Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:34

6. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:118 och motioner
KU yttrande
FiU yttrande
FöU yttrande
KrU yttrande
TU yttrande
UbU yttrande
EU-nämndens yttrande
Förslag till betänkande 2017/18:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

7. Norden (UU18)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

8. Exportkontroll (UU20)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:114 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU20
Föredragande: Ingrid Svensson

9. Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:146 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU21
Föredragande: Josefina Kildjer och Ludwig Höghammar Mitkas

10. Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd genom multilaterala organisationer (UU22)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:188 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU22
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

11. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Beslut
Proposition 2017/18:180
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 15 maj 2018 kl. 12:15
Bilagor