Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:36 Tisdag 2018-05-15 kl. 12:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 12:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:36
Datum och tid: 2018-05-15 12:00
Plats: RÖ 5-30

1. Dialog och fredsprocesser
Information
PM
Deltagarlista
- Utrikesminister Margot Wallström, UD
- Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

2. (Kl. 12:30) Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad
myndighetssamverkan (RiR 2017:36)
Information
PM
- Statssekreterare Ulrika Modéer, UD

3. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:35

4. Vårändringsbudget
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
PM
Proposition 2017/18:99

5. Årsredovisning för staten 2017
Fråga om ev. yttrande till finansutskottet
Skrivelse 2017/18:101

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj 2018 kl. 09:30

Bilagor