Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:37 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:37
Datum och tid: 2018-05-17 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:36

2. FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik (UU15)
Justering
Motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU15
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Norden (UU18)
Justering
Skrivelse 2017/18:90, redogörelse 2017/18:NR1 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU18
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Exportkontroll (UU20)
Justering
Skrivelse 2017/18:114 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU20
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt
bistånd genom multilaterala organisationer (UU22)
Justering
Skrivelse 2017/18:188 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU22
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Vårändringsbudget (UU5y)
Justering av yttrande till finansutskottet
Proposition 2017/18:99
Förslag till yttrande 2017/18:UU5y
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. (Kl. 09:45) Inför utrikesrådet (FAC-utveckling)
Information
- Statssekreterare Ulrika Modéer, UD
Kommenterad dagordning

8. (Kl 10:30) Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad
myndighetssamverkan
Information
- Riksrevisor Ingvar Mattson, Riksrevisionen

9. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:118 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:146 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU21
Föredragande: Josefina Kildjer och Ludwig Höghammar Mitkas

11. (Kl. 11:00) Artificiell intelligens samt risker och möjligheter
med nya teknologier och deras påverkan på konflikter
och vapensystem
Information
- Ordförande Jan Eliasson, SIPRI
- Direktör Dan Smith, SIPRI
- Programdirektör Dr. Sibylle Bauer, SIPRI

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 maj 2018 kl. 09:30

Bilagor