Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:38 Torsdag 2018-05-24 kl. 09:30

Torsdag 2018-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:38
Datum och tid: 2018-05-24 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad
myndighetssamverkan (UU23)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:219 och motion
Förslag till betänkande 2017/18:UU23
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

2. Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:146 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU21
Föredragande: Josefina Kildjer och Ludwig Höghammar Mitkas

3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2017/18:118 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Justering av protokoll
Justering av protokoll 2017/18:37

5. Kanslimeddelanden

6. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

7. EU:s förordning om exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden
Information
PM
Delegation
- Statssekreterare Charlotte Svensson, Justitiedepartementet

8. (Kl. 11:00) Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Pow
Veckobrev 16
Veckobrev 17
Veckobrev 18
Veckobrev 19
Veckobrev 20
- Kansliråd Tomas Wiklund, UD

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2018 kl. 11:00

Bilagor