Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:39 Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Torsdag 2018-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:39
Datum och tid: 2018-06-07 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:38

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 (UU10)
Justering
Skrivelse 2017/18:118 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Politiken för global utveckling (PGU) (UU21)
Justering
Skrivelse 2017/18:146 och motioner
Förslag till betänkande 2017/18:UU21
Föredragande: Josefina Kildjer och Ludwig Höghammar Mitkas

4. Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad
myndighetssamverkan (UU23)
Justering
Skrivelse 2017/18:219 och motion
Förslag till betänkande 2017/18:UU23
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Begäran att få del av allmän handling
Ev. beslut
PM
Ud:s maskade version

6. Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens
sommaruppehåll 2018

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 juni 2018 kl. 09:30

Bilagor