Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-10-10 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Sveriges samlade politik för internationell civil och militär
krishantering
Information
Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

2. EPA-avtal med SADC
Information
Utrikesrådet för handelsfrågor Teppo Tauriainen, UD, TBC

3. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:3

4. Reserapporter
Utrikes- och försvarsutskottens delegation till
GUSP-GSFP konferenser Malta och Tallinn
Minnesanteckningar Tallinn
Minnesanteckningar Malta

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 09:30


Bilagor