Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:40 Torsdag 2018-06-14 kl. 09:30

Torsdag 2018-06-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:40


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:40
Datum och tid: 2018-06-14 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:39 och besöksprotokoll 2017/18:10,
2017/18:11, 2017/18:12 och 2017/18:13

2. Information om Irak (tillsammans med FöU)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet
- Statssekreterare Jan Salestrand, Försvarsdepartementet

3. Regeringens arbete med en feministisk politik
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Underlag

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 09:00

Bilagor