Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:41 Tisdag 2018-06-19 kl. 09:00

Tisdag 2018-06-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:41


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:41
Datum och tid: 2018-06-19 09:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:40

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD
Kommenterad dagordning

3. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
- Chef FN-enheten Efraim Gomez, UD
Preliminärt program juni
Kort sammanställning juni
Preliminärt program juli
Kort sammansställning juli
Säkerhetsrådet inför vecka 21
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 21
Säkerhetsrådet inför vecka 22
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 22
Säkerhetsrådet inför vecka 23
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 23
Säkerhetsrådet inför vecka 24

4. Aktuella EU-frågor
PM

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 juli 2018 kl. 09:30

Bilagor