Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:42 Torsdag 2018-07-12 kl. 09:30

Torsdag 2018-07-12 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:42


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:42
Datum och tid: 2018-07-12 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

2. (Kl. 10:30) Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
July POW as of 2 July
UD Sverige i FNSR vecka 25
UD Sverige i FNSR vecka 26
UD Sverige i FNSR vecka 27
-Kansliråd Tomas Wiklund, UD

3. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:41

4. Subsidiaritetsprövning om inrättande av instrumentet för
grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och
internationellt samarbete
KOM (2018) 460
PM KOM (2018) 460
PM Subsidiaritetsprövning i utskottet

5. Subsidiaritetsprövning om inrättande av instrumentet för
stöd inför anslutningen (IPA III)
KOM (2018) 465
PM KOM (2018) 465
PM Subsidiaritetsprövning utskottet

6. Subsidiaritetsprövning om associering av de utomeuropeiska
länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet
förbindelserna mellan Europeiska unionen, å ena sidan,
och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan
(ULT-beslutet)
KOM (2018) 461
PM KOM (2018) 461
PM Subsidiaritetsprövning i utskottet

7. Reseberättelser
Köpenhamn/Paris
Wien
London
GUSP/GSFP-konferensen i Sofia, 15-17 februari 2018

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 september 2018 kl. 09:30

Bilagor