Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:43 Torsdag 2018-09-20 kl. 09:30

Torsdag 2018-09-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:43


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:43
Datum och tid: 2018-09-20 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Irak (tillsammans med FöU)
Information
Karta
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

2. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 28
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 29
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 30
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 31
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 32
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 33
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 34
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 35
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 36
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 37
Preliminärt arbetsprogram september
- Chef FN-enheten Efraim Gomez, UD

3. Justering av protokoll
Besöksprotokoll 2017/18:7, 2017/18:14, 2017/18:15
och 2017/18:16

4. Aktuella EU-frågor
PM
2017/18:FPM158
2017/18:FPM161
2017/18:FPM162
KOM(2018) 537
KOM(2018) 556
JOIN(2018) 10
JOIN(2018) 11
JOIN(2018) 17
JOIN(2018) 18
JOIN(2018) 20
JOIN(2018) 24
JOIN(2018) 24 bilaga
JOIN(2018) 30

5. Kanslimeddelanden

6. Mandatperioden 2014-2018
PM

7. Uppdrag att justera riksmötets sista protokoll

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 11:00

Bilagor