Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Tisdag 2017-10-17 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-10-17 11:00
Plats: RÖ 5-30 och Förstakammarsalen

1. Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och
Barentsrådet samt pågående svenska ordförandeskapet
i CBSS
Information
Utrikesminister Margot Wallström, UD

2. Justering av protokoll
Protokoll 2017/18:5

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 09:30

6. (Kl. 12:00) Offentlig utfrågning om Sveriges arbete i FN:s
säkerhetsråd
Lokal: Förstakammarsalen
Utrikesminister Margot Wallström, UD
Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbudet
Johanne Hildebrandt, journalist och författare
Program

Bilagor