Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:1 Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Tisdag 2018-10-02 kl. 11:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:1
Datum och tid: 2018-10-02 11:30
Plats: RÖ 5-30

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE PÅ KALLELSE

AV RIKSDAGENS TALMAN

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Kanslimeddelanden

6. Övrigt

7. Tid för nästa sammanträde
Torsdagen den 4 oktober 2018 kl. 13:00 (i Skandiasalen)

Bilagor