Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:11 Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Tisdag 2018-12-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:11
Datum och tid: 2018-12-04 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:10

2. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Beredning
Proposition 2018/19:1 UO5
Förslag till betänkande 2018/19:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Utgiftsområde 1 Utrikesförvaltningen (UU1y)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Proposition 2018/19:1 UO1
Förslag till yttrande 2018/19:UU1y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 december 2018 kl. 09:30

Bilagor