Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:12 Torsdag 2018-12-06 kl. 09:30

Torsdag 2018-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12
Datum och tid: 2018-12-06 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UO5)
Fortsatt beredning
Proposition 2018/19:1 (UO5)
Utkast till betänkande 2018/19:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UO7)
Beredning
Proposition 2018/19:1 (UO7)
Utkast till betänkande 2018/19:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:11

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

6. (kl. 09.45) Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

7. FN:s utredning om mordet på Zaida Catalán
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

8. (kl. 10.45) EU-Afrika
Information
- Enhetschef Afrika Helena Rietz, UD
KOM(2018) 643 slutlig
Slutdeklaration EU-AU-toppmötet Abidjan November 2017
EU-AU MoU Fred och säkerhet maj 2018
Översiktligt fakta-blad om Kommissionens initiativ
EU:s förhandlingsmandat

9. (kl. 11.30) Information om budgetrubriken "Grannskapet och omvärlden" i nästa fleråriga budgetram 2021-2027
Information
- Utrikesrådet Johannes Oljelund, UD
Faktapromemoria 2017/18:FPM158

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 11.00

Bilagor