Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:15 Torsdag 2018-12-13 kl. 09:30

Torsdag 2018-12-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:15
Datum och tid: 2018-12-13 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Justering
Proposition 2018/19:1 UO5 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU1
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

2. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Justering
Proposition 2018/19:1 UO7 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU2
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd
Information
Preliminärt arbetsprogram november
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 47
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 48
Sverige i FN:s säkerhetsråd vecka 49
- Enhetschef Efraim Gomez, UD

4. Europarådets svenska delegation
Information
- Ordförande Boriana Åberg (M)
-
Vice ordförande Carina Ohlsson (S)
Promemoria

5. (kl. 11.00) Förordningen om export av produkter med dubbla användningsområden
Information
- Statssekreterare Lars Westbratt, Ju
Promemoria

6. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:14

7. Kanslimeddelanden

8. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari 2019 kl. 09.30

Bilagor