Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:16 Torsdag 2019-01-17 kl. 09:30

Torsdag 2019-01-17 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:16
Datum och tid: 2019-01-17 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

2. (Kl. 10:15) Skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
Information
RiR 2018:13
Skrivelse 2018/19:15
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. (Kl 10:45) Skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
Information
RiR 2018:13
Skrivelse 2018/19:15
- Riksrevisor Helena Lindberg, Riksrevisionen

4. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:15

5. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter
inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (KU15)
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet. Ev. beslut
Skrivelse 2018/19:15 och motion
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Aktuella EU-frågor
PM

7. Kanslimeddelanden
PM Omvärldsbevakning

8. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 11:00

Bilagor