Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:17 Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Tisdag 2019-01-22 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:17
Datum och tid: 2019-01-22 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Uppföljning av det svenska styrkebidraget till Resolute Support Mission i Afghanistan
Information (tillsammans med FöU)
Rådgivning i försämrat säkerhetsläge
- T.f. enhetschef Mikael Bäfverfeldt, FOI
- Forskningsledare Helene Lackenbauer, FOI
- Analytiker Isabel Green Jonegård, FOI

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:16

3. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter
inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UU1y)

Beredning
Förslag till yttrande 2018/19:UU1y
RiR 2018:13
Skrivelse 2018/19:15
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Kanslimeddelanden

5. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 januari kl. 09:30

Bilagor