Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:18 Torsdag 2019-01-24 kl. 09:30

Torsdag 2019-01-24 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:18
Datum och tid: 2019-01-24 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. (Kl. 09:30) Utredning av konsekvenserna av ett svenskt
tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (NBT)
Information
Utredning
- Särskild utredare Lars-Erik Lundin

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:17

3. Kanslimeddelanden

4. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 29 januari 2019 kl. 11.00

Bilagor