Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-10-04 kl. 13:00

Torsdag 2018-10-04 kl. 13:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-10-04 13:00
Plats: Skandiasalen

1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten
(tillsammans med finansutskottet)
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat
Isabella Lövin, UD
- Riksbankschef Stefan Ingves, Riksbanken
- Statssekreterare Karolina Ekholm, Finansdepartementet
PM Agenda till presentation inför utrikes- och finansutskottet
PM IMF och Världsbanksgruppen

2. Övriga frågor

3. Nästa sammanträde

Bilagor