Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:21 Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Tisdag 2019-02-12 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:21
Datum och tid: 2019-02-12 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Brexit och processen kring EU:s framtidsfrågor
Information
- EU-minister Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
2018/19:FPM27
2018/19:FPM17
2017/18:FPM162
KOM (2018) 890 final

2. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:20

3. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari kl. 09:30

Bilagor