Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:22 Torsdag 2019-02-14 kl. 09:30

Torsdag 2019-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:22
Datum och tid: 2019-02-14 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:21

2. Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom
migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UU1y)
Justering
Förslag till yttrande 2018/19:UU1y
RiR 2018:13
Skrivelse 2018/19:15
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Offentlig förvaltning (UU2y)
Justering
Förslag till yttrande 2018/19:UU2y
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

5. Utrikesutskottets prioriteringar för mandatperioden 2018-2022
PM
Bilaga 1. Resor under tidigare mandatperioder 2010-2014, 2014-2018
Bilaga 2. Introduktion till utrikesutskottets arbete med uppföljning
och utvärdering

6. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 09:30

Bilagor