Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:23 Torsdag 2019-02-28 kl. 08:00

Torsdag 2019-02-28 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:23
Datum och tid: 2019-02-28 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Arbetet i FN:s säkerhetsråd
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

2. Information om viss konsulär fråga
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. (Kl. 08:45) Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Information rörande bibliotekets informationsresurser
Information
- Åsa Elfving, Riksdagsbiblioteket
PM

6. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:22
Besöksprotokoll 2018/19:8

7. Kanslimeddelanden

8. Aktuella EU-frågor
PM

9. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars kl. 08:00




Bilagor