Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:24 Torsdag 2019-03-14 kl. 08:00

Torsdag 2019-03-14 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:24
Datum och tid: 2019-03-14 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater,
å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Information
Prop. 2017/18:285
- Statsrådet Margot Wallström, UD

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Kabinettssekreterare Annika Söder, UD

3. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:23

4. OSSE (UU5)
Beredning
Redogörelse 2018/19:OSSE1
Förslag till betänkande 2018/19:UU5
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Europarådet (UU6)
Beredning
Redogörelse 2018/19:ER1
Förslag till betänkande 2018/19:UU6
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11:00


Bilagor