Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:25 Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Tisdag 2019-03-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:25
Datum och tid: 2019-03-26 11:00
Plats: Skandiasalen

1. Kl. 11:00-12:30 Möte med Sidas ramorganisationer

 • Presentation av Sidas ramorganisationer (Monica Lorentson, Plan International)
 • Tema 1: Demokrati i biståndet (Anna Tiblin, We Effect och Cecilia Nilsson Kleffner, Diakonia)
 • Tema 2: Bilateralt/multilateralt bistånd samt biståndsuppföljning (Lena Ingelstam, Rädda Barnen)
  Deltagarförteckning

  2. Övriga frågor

  3. Nästa sammanträde
  Torsdagen den 28 mars kl. 09:30


  Bilagor