Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:26 Torsdag 2019-03-28 kl. 09:30

Torsdag 2019-03-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:26
Datum och tid: 2019-03-28 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:24
Protokoll 2018/19:25

2. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Kuba, å andra sidan (UU3)
Beredning
Proposition 2017/18:285 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU7)
Beredning
Redogörelse 2018/19:RS3
Förslag till betänkande 2018/19:UU7
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

4. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
(PA-UfM) (UU11)
Beredning
Redogörelse 2018/19:RS2
Förslag till betänkande 2018/19:UU11
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

5. Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) (UU5)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2018/19:OSSE1
Förslag till betänkande 2018/19:UU5
Föredragande: Josefina Kildjer

6. Europarådet (UU6)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2018/19:ER1
Förslag till betänkande 2018/19:UU6
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

7. Inkomna skrivelser
EU-skrivelse
Övriga skrivelser

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 april 2019 kl. 11:00.

Bilagor