Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:27 Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:27
Datum och tid: 2019-04-02 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:26
Besöksprotokoll 2018/19:9
Besöksprotokoll 2018/19:10

2. Föredragning om avräkningar från biståndsramen och regeringens prioriteringar inom det biståndspolitiska området
Information
- Biståndsminister Peter Eriksson, Utrikesdepartementet

3. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 april 2019 kl. 09:30


Bilagor