Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:28 Torsdag 2019-04-04 kl. 08:00

Torsdag 2019-04-04 kl. 08:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:28
Datum och tid: 2019-04-04 08:00
Plats: RÖ 5-30

1. Svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet,
Östersjöstaternas råd respektive Barentsrådet
Information
- Statsrådet Margot Wallström, Utrikesdepartementet (UD)

2. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

3. (kl. 09:30) Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:27

4. Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE) (UU5)
Justering
Redogörelse 2018/19:OSSE1
Förslag till betänkande 2018/19:UU5
Föredragande: Josefina Kildjer

5. Europarådet (UU6)
Justering
Redogörelse 2018/19:ER1
Förslag till betänkande 2018/19:UU6
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

6. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Kuba, å andra sidan
Information
- Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, UD

7. Kommissionens meddelande om hållbart Europa 2030
Information
Faktapromemoria 2018/19:FPM37
Diskussionsunderlag Mot ett hållbart EU 2030
Bilagor till diskussionsunderlaget Mot ett hållbart EU 2030
- Statsrådet Isabella Lövin, Miljödepartementet

8. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Kuba, å andra sidan (UU3)
Fortsatt beredning
Proposition 2017/18:285 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU3
Föredragande: Ingrid Svensson

9. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU7)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2018/19:RS3
Förslag till betänkande 2018/19:UU7
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

10. Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
(PA-UfM) (UU11)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2018/19:RS2
Förslag till betänkande 2018/19:UU11
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

11. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)
Fråga om att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över
skrivelse 2018/19:115 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

12. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 april 2019 kl. 11:00

Bilagor