Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:29 Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2019-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:29
Datum och tid: 2019-04-09 11:00
Plats: Skandiasalen, N3

1. Information inför IMF/WB:s vårmöten (tillsammans med FiU)
- Finansminister Magdalena Andersson, Finansdepartementet
- Minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, Utrikesdepartementet
- Vice riksbankschef Per Jansson
PM
Agenda

2. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 april kl. 09:30

Bilagor