Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:30 Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Torsdag 2019-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:30
Datum och tid: 2019-04-11 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:28 och 2018/19:29

2. Interparlamentariska unionen (IPU) (UU7)
Justering
Redogörelse 2018/19:RS3
Förslag till betänkande 2018/19:UU7
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

3. Den parlamentariska församlingen för Unionen för
Medelhavet (PA-UfM) (UU11)
Justering
Redogörelse 2018/19:RS2
Förslag till betänkande 2018/19:UU11
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

4. Återrapportering från statsministerns möte
med Rysslands president Putin i samband med
Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg
Information
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

5. En möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga
rättigheter
Information
Underlag
- Departementsrådet Gustaf Lind, Utrikesdepartementet

6. Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Kuba, å andra sida (UU3)
Fortsatt beredning
PM avtal EU-Kuba
Föredragande: Ingrid Svensson

7. Säkerhetspolitik (UU12)
Beredning
Förslag till betänkande 2018/19:UU12
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)
Beredning
Skr. 2018/19:115
Förslag till betänkande 2018/19:UU10
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

9. Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska
unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Armenien, å andra sidan (UU13)
Beredning
Prop. 2018/19:63
Förslag till betänkande 2018/19:UU13
Föredragande: Josefina Kildjer

10. Riksdagens skrivelse till regeringen - åtgärder under 2018 (UU3y)
Beredning
Skr. 75 PM om ev. yttrande
Föredragande: Ludwig Höghammar Mitkas

11. Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)
Fråga om sammansatt utskott med försvarsutskottet
Ev. beslut
Prop. 2018/19:69
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

12. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

13. Kanslimeddelanden

14. Övriga frågor

15. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 april 2019 kl. 11:00.

Bilagor