Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:33 Torsdag 2019-05-02 kl. 11:00

Torsdag 2019-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:33
Datum och tid: 2019-05-02 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:32

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU10
Yttranden från övriga utskott och EU-nämnd
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Vårändringsbudgeten (UU4y)
Beredning
Prop. 2018/19:99 och motioner
Fråga om yttrande till finansutskottet
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Årsredovisning för staten 2018 (UU5y)
Beredning
Skrivelse 2018/19:101
Fråga om yttrande till finansutskottet
PM
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. EU:s framtid
Information
- EU-minister Hans Dahlgren, Statsrådsberedningen
PM

6. Kanslimeddelanden

7. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 maj kl. 11:00

Bilagor