Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:34 Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:34
Datum och tid: 2019-05-07 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:33

2. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)
Beredning
Skr. 2018/19:104 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU8
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Beslut om att genomföra en uppföljning av Riksrevisionens
s.k. gemensamma kostnader (administrativa kostnader) för
myndighetens internationella utvecklingssamarbete
PM
Bilaga

4. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 maj 2019 kl. 09:30

Bilagor