Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:35 Torsdag 2019-05-09 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-09 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:35
Datum och tid: 2019-05-09 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:34

2. Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)
Justering
Skrivelse 2018/19:115 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU10
Yttranden från övriga utskott och EU-nämnd
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Norden (UU14)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2018/19:90 och motioner
Redogörelse 2018/19:NR1
Förslag till betänkande 2018/19:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Vårändringsbudgeten (UU4y)
Fortsatt beredning
Prop. 2018/19:99 och motioner
Förslag till yttrande 2018/19:UU4y
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Inför utrikesrådet (FAC)
Information
Kommenterad dagordning
- Utrikesrådet Anna-Karin Eneström, Utrikesdepartementet

6. Inför utrikesrådet - utveckling (FAC-utveckling)
Information
Kommenterad dagordning
- Statssekreterare Per Olsson Fridh, Utrikesdepartementet

7. Kanslimeddelanden

8. Aktuella EU-frågor
PM
JOIN(2019) 3 final
Europeiska rådets slutsatser 18 oktober 2018
Rådets slutsatser 19 juni 2017
JOIN(2019) 5 final
2018 19 FPM43 EU och Kina
EU - Kina gemensamt meddelande 9 april 2019

9. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj kl. 09:30.


Bilagor