Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:36 Torsdag 2019-05-16 kl. 09:30

Torsdag 2019-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:36
Datum och tid: 2019-05-16 09:30
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:35

2. Vårändringsbudgeten (UU4y)
Justering
Prop. 2018/19:99 och motioner
Förslag till yttrande 2018/19:UU4y
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med
dubbla användningsområden (UU9)
Beredning
Skr. 2018/19:114 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU9
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:104 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU8
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Norden (UU14)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:90 och motioner
Redogörelse 2018/19:NR1
Förslag till betänkande 2018/19:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Säkerhetspolitik (UU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU12
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Biståndsanalys 2019
Information
Rapport
- Ordförande Helena Lindholm, Expertgruppen för biståndsanalys

8. Europarådets parlamentariska församling
Information
- Ordförande Boriana Åberg (M)
- Vice ordförande Carina Ohlsson (S)

9. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. (Kl. 12:15) Nedrustning
Information
- Statsrådet Margot Wallström, Utrikesdepartementet

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11:00

Bilagor