Utrikesutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:37 Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Tisdag 2019-05-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2018/19:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:37
Datum och tid: 2019-05-28 11:00
Plats: RÖ 5-30

1. Justering av protokoll
Protokoll 2018/19:36

2. Norden (UU14)
Justering
Skr. 2018/19:90 och motioner
Redogörelse 2018/19:NR1
Förslag till betänkande 2018/19:UU14
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 (UU8)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:104 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU8
Sammanställning kostnader säkerhetsrådet
Komplettering till sammanställning
Föredragande: Ingrid Svensson

4. Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter
med dubbla användningsområden (UU9)
Fortsatt beredning
Skr. 2018/19:114 och motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU9
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Säkerhetspolitik (UU12)
Fortsatt beredning
Motioner
Förslag till betänkande 2018/19:UU12
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Kanslimeddelanden

7. Aktuella EU-frågor
PM
2018/19:FPM49
Join(2019) 6 final
COM(2019) 232 final
SWD(2019) 176 final
COM(2019) 242 final
JOIN(2019) 9 final

8. Inkomna skrivelser
EU-skrivelser
Övriga skrivelser

9. Övriga frågor

10. Kina
Information
Faktapromemoria
- Kabinettssekreterare Annika Söder, Utrikesdepartementet

11. Nästa sammanträde
Tisdagen den 4 juni kl. 11:00

Bilagor